Key English German
ok OK OK
withdraw_button_confirm Withdraw Abheben