English Turkish
GNU Taler Demo: Error
Internal error Iç hata
GNU Taler Demo: Essay Shop
Cannot refund unpaid article Ücreti ödenmemiş makalenin parası iade edilemez
Article is not anymore refundable Bu makalenin ücreti artık iade edilemez
GNU Taler Demo: Confirm refund
You did not pay for this article (nice try!) Bu makale için ödeme yapmadınız (iyi deneme!)
Item not refundable (anymore) Ürün iade edilemez (artık)
Internal error: Files for article ({}) not found. içsel hata: ({}) makalesi için dosyalar bulunamadı.
Supplemental file ({}) for article ({}) not found. ({}) makalesi için ek dosya ({}) bulunamadı.
GNU Taler Demo: Article
Direct access forbidden Doğrudan erişim yasak
GNU Taler Demo: Refunded
Internal server error İç Sunucu Hatası
Page not found Sayfa bulunamadı
parameter '{}' required '{}' parametresi gerekli
GNU Taler Demo: Donations
GNU Taler Demo: Donations checkout
Backend could not create the order Arka uç siparişi oluşturamadı
Could not establish connection to backend Arka uçla bağlantı kurulamadı