English Czech
You can reach a group of team members handling general inquiries by sending emails to <a href="mailto:contact'AT'taler.net">contact'AT'taler.net</a>. Skupinu členů týmu, kteří vyřizují obecné dotazy, můžete kontaktovat na adrese <tt>contact AT taler.net</tt>.
For non-technical commercial requests, please contact <a href="mailto:ceo'AT'taler-systems.com">ceo'AT'taler-systems.com</a>. V případě netechnických komerčních požadavků se obraťte na <tt>ceo AT taler.net</tt>.
You can reach our Head of Marketing handling your requests by sending an email to <a href="mailto:sales'AT'taler.net">sales'AT'taler.net</a> respectively <a href="mailto:marketing'AT'taler.net">marketing'AT'taler.net</a>. Skupinu členů týmu, kteří vyřizují obecné dotazy, můžete kontaktovat na adrese <tt>contact AT taler.net</tt>.
You can reach our team members responsible for PR, press and media contacts via email to <a href="mailto:press'AT'taler.net">press'AT'taler.net</a>. Skupinu členů týmu, kteří vyřizují obecné dotazy, můžete kontaktovat na adrese <tt>contact AT taler.net</tt>.