English Czech
GNU Taler GNU Taler
Taxable Anonymous Libre Electronic Reserves Taxable Anonymous Libre Electronic Reserves
FAQ Často kladené dotazy
Docs Dokumentace
Bibliography Literatura
Mailing List Rozesílací seznam
JavaScript license information Informace o licenci JavaScriptu
Skip to main content Přeskočit navigační menu
Features Vlastnosti
Principles Zásady
News Novinky
Taler System Architecture Architektura systému Taler
GNU Taler Bibliography Literatura o GNU Taler
by autor/autoři:
and a
This is the page for the Taler cashier App. It allows the cashier to grant Taler users the right to withdraw a certain amount of e-cash from the cashier's bank account. Thus, it offers an equivalent functionality to what you may find on the bank Web site when withdrawing from an account there. Nacházíte se na stránce aplikace pokladny Taler (Taler cashier App). Umožňuje pokladníkovi udělit uživatelům aplikace Taler právo vybrat určitou částku elektronické hotovosti z bankovního účtu pokladníka. Nabízí tedy stejnou funkci, jakou můžete najít na webových stránkách banky při výběru z bankovního účtu.
Install Android App from Google App Store, or Instalace aplikace pro Android z obchodu Google App Store nebo
Download App from F-Droid.org. z F-Droid.org.
We track open feature requests and bugs in our Otevřené požadavky na funkce a chyby sledujeme v našem
Bug tracker sledovači chyb