English Czech
Contact Overview Kontaktujte nás
Bug Tracker (Mantis) Sledovač chyb
Taler Public Mailing List Rozesílací seznam
Email Contacts Kontaktujte nás
General Inquiries Obecné dotazy
Legal Information Kontakt na nás
GNU Taler is developed as part of the <a href="https://www.gnu.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GNU project</a> for the GNU operating system. GNU Taler je vyvíjen jako součást projektu <a href="https://www.gnu.org/">GNU</a> pro operační systém GNU.
We are grateful for support and free hosting of this site by <a href="https://www.bfh.ch/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BFH</a>. Děkujeme vysoké škole <a href="https://www.bfh.ch/">BFH</a> za podporu a bezplatné hostování těchto webových stránek.
This page was created using <a href="https://www.gnu.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Free Software</a> only. Tato stránka byla vytvořena pouze pomocí <a href="https://www.gnu.org/">svobodného softwaru</a>.
GNU Taler Mailing List Rozesílací seznam
You can reach a group of team members handling general inquiries by sending emails to <a href="mailto:contact'AT'taler.net">contact'AT'taler.net</a>. Skupinu členů týmu, kteří vyřizují obecné dotazy, můžete kontaktovat na adrese <tt>contact AT taler.net</tt>.
Reporting Bugs Hlášení chyb
Contacting Individuals Kontakt na jednotlivé členy
Executive Team Vedení projektu
For non-technical commercial requests, please contact <a href="mailto:ceo'AT'taler-systems.com">ceo'AT'taler-systems.com</a>. V případě netechnických komerčních požadavků se obraťte na <tt>ceo AT taler.net</tt>.
Our IRC channel is #taler on <a href="https://web.libera.chat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Libera</a>. Tato stránka byla vytvořena pouze pomocí <a href="https://www.gnu.org/">svobodného softwaru</a>.
You can reach our Head of Marketing handling your requests by sending an email to <a href="mailto:sales'AT'taler.net">sales'AT'taler.net</a> respectively <a href="mailto:marketing'AT'taler.net">marketing'AT'taler.net</a>. Skupinu členů týmu, kteří vyřizují obecné dotazy, můžete kontaktovat na adrese <tt>contact AT taler.net</tt>.
You can reach our team members responsible for PR, press and media contacts via email to <a href="mailto:press'AT'taler.net">press'AT'taler.net</a>. Skupinu členů týmu, kteří vyřizují obecné dotazy, můžete kontaktovat na adrese <tt>contact AT taler.net</tt>.
Git Repositories Repozitáře Git
lcov Results Výsledky lcov