English Hungarian
We are grateful for support and free hosting of this site by <a href='https://www.bfh.ch/'>BFH</a>. Hálásak vagyunk a <a href='https://www.bfh.ch/'>BFH</a> támogatásáért és ingyenes tárhelyszolgáltatásért.
This page was created using <a href='https://www.gnu.org/'>Free Software</a> only. Ez az oldal kizárólag a <a href='https://www.gnu.org/'>Szabad szoftver</a> használatával készült.
Chat Chat
For non-technical commercial requests, please contact <tt>ceo AT taler-systems.com</tt>. Nem technikai jellegű kereskedelmi kérésekkel forduljon a <tt>ceo AT taler.net</tt> címre.
Community Interaction Folyamatos integrálás
Our IRC channel is #taler on Libera. IRC-csatornánk a #taler címen található a freenode-on.
MCH 2022 Badge Integration Banki integráció
EMVco Integration Banki integráció
In case of a compromise of one of your devices, an attacker can spend coins from your wallet. Checking your balance might reveal to you whether your device has eventually been compromised. If a coin has been spent, this coin cannot be spent a second time. The Exchange examines every coin whether it has been spent and thus makes double spending impossible. Ha valamelyik eszköze kompromittálódik, a támadó elkölthet érméket a pénztárcájából. Az egyenlegének ellenőrzése során kiderülhet, hogy az eszköze fel lett törve.
Can I send money to my friends with Taler? Tudok pénzt küldeni a barátomnak a Taler segítségével?
Support for GNU Taler GNU Taler
News posts about changes related to GNU Taler such as releases and events Újdonságok a GNU Talerrel kapcsolatos változásokról, mint például megjelenések és események