English Swedish
GNU Taler GNU Taler
Taxable Anonymous Libre Electronic Reserves Skattepliktiga anonyma och fria elektroniska tillgångar
FAQ Vanliga frågor
Docs Dokument
Bibliography Bibliografi
Mailing List E-postlista
JavaScript license information JavaScript licensinformation
Skip to main content Hoppa över navigationsmenyn
Features Funktioner
Principles Principer
News Nyheter
Taler System Architecture Taler Systemarkitektur
GNU Taler Bibliography GNU Taler Bibliografi
by av
and och
This is the page for the Taler cashier App. It allows the cashier to grant Taler users the right to withdraw a certain amount of e-cash from the cashier's bank account. Thus, it offers an equivalent functionality to what you may find on the bank Web site when withdrawing from an account there. Den här sidan är för Talers kassör-app. Det gör det möjligt för kassören att ge Taler-användare rätten att ta ut en viss mängd e-kontanter från kassörens bankkonto. Den erbjuder motsvarande funktionalitet som du kan hitta på bankens webbplats när du gör uttag från ett konto där.
Install Android App from Google App Store, or Installera Android-appen från Google App Store eller
Download App from F-Droid.org. ladda ner appen från F-Droid.org.
We track open feature requests and bugs in our Vi spårar öppna funktionsförfrågningar och fel i vår
Bug tracker Felhanterare