Key English Swedish
app_name GNU Taler Point-of-Sale GNU Taler försäljningsställe
app_name_short Merchant Terminal Säljarens terminal
project_name GNU Taler GNU Taler
menu_order Orders Beställningar
menu_history History Historia
menu_settings Settings Inställningar
order_label_title Order #%s Beställning #%s
order_total Total: %s Totalt: %s
order_restart Restart Omstart
order_undo Undo Ångra
order_previous Prev Föregående
order_next Next Nästa
order_custom Add custom product
order_complete Complete Klart
order_custom_product Custom product name
order_custom_product_default Tip
order_custom_add_button Add
config_label Merchant settings Säljar-inställningar
config_url Configuration URL Konfigurations-URL
config_username Username Användarnamn