Key English Swedish
app_name GNU Taler Point-of-Sale GNU Taler försäljningsställe
app_name_short Merchant Terminal Säljarens terminal
project_name GNU Taler GNU Taler
menu_order Orders Beställningar
menu_history History Historia
menu_settings Settings Inställningar
order_label_title Order #%s Beställning #%s
order_total Total: %s Totalt: %s
order_restart Restart Omstart
order_undo Undo Ångra
order_previous Prev Föregående
order_next Next Nästa
order_complete Complete Klart
config_label Merchant settings Säljar-inställningar
config_url Configuration URL Konfigurations-URL
config_username Username Användarnamn
config_password Password Lösenord
config_ok Fetch configuration Hämta konfiguration
config_auth_error Error: Invalid username or password Fel: Ogiltigt användarnamn eller lösenord
config_error_network Error: Could not connect to configuration server Fel: Det gick inte att ansluta till konfigurationsservern