Translation

English
English Swedish Actions
Essay Shop: Free Software, Free Society Artikel Shop: Fri programvara, Free Society
This is the latest edition of <cite>Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman.</cite> Detta är den senaste upplagan av <cite>Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M</cite>
Verbatim copying and distribution of this entire book are permitted worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice is preserved. Permission is granted to copy and distribute translations of this book from the original English into another language provided the translation has been approved by the Free Software Foundation and the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies. Muntlig kopiering och distribution av hela denna bok är tillåten över hela världen, utan royalty, i alla medium, förutsatt att detta meddelande bifogas. Tillstånd ges att kopiera och distribuera översättningar av denna bok från originalspråket till ett annat språk förutsatt att översättningen har godkänts av Free Software Foundation och upphovsrättsmeddelandet och detta tillståndsmeddelande bevaras i alla kopior.
Chapters Kapitel
Click on an individual chapter to to purchase it with GNU Taler. Klicka på ett enskilt kapitel för att köpa det med GNU Taler.
You can get free, virtual money to buy articles on this page at the <a href="{}">bank</a>. Du kan få gratis, virtuella pengar för att köpa artiklar på den här sidan i <a href="{}">banken</a>.
Pay to read more... Betala för att läsa mer ...
No articles available in this language. Inga artiklar är tillgängliga på detta språk.
Introduction Inledning
Bank
Essay Shop Artiklar att köpa

Loading…

User avatar skuegel

Marked for edit

GNU Taler / Demonstration pagesSwedish

8 months ago
User avatar None

String updated in the repository

GNU Taler / Demonstration pagesSwedish

10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
ignore-end-stop, ignore-xml-invalid
Source string location
talermerchantdemos/templates/blog-index.html.j2:26
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
talermerchantdemos/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po, string 52