Translation

English
English Czech Actions
MCH 2022 Badge Integration Integrace banky
Accept GNU Taler payments on your MCH 2022 badge.
EMVco Integration Integrace banky
Integeration with EMVco PoS systems (to be started soon).
Taler Vault
Hardware security module for GNU Taler (to be started soon).
How is Taler related to Bitcoin or Blockchains? Jak Taler souvisí s Bitcoinem nebo technologií Blockchainu?
Taler does not require any Blockchain technology, and is also not based on proof-of-work or any other distributed consensus mechanism. Instead, Taler is based on blind signatures. However, it is theoretically possible to combine Taler with peer-to-peer crypto-currencies like Bitcoin. Taler nevyžaduje žádnou DLT technologii jako Blockchain a není založen ani na proof-of-work nebo jiném distribuovaném mechanismu pro nalezení shody. Místo toho je Taler založen na slepých signaturách. Teoreticky je však možné Taler kombinovat s peer-to-peer kryptoměnami, jako je Bitcoin.
It would be possible, however, to withdraw coins denominated in Bitcoin into a Taler wallet (with an appropriate exchange), which would give some benefits over plain Bitcoin, such as instant confirmation times. Bylo by však možné vybírat mince denominované v Bitcoinech do peněženky Taler (s příslušným Exchangem), což by přineslo některé výhody oproti Bitcoinu, například okamžité potvrzení.
Where is the balance in my wallet stored? Kde je uložen zůstatek v mé elektronické peněžence?
Your wallet stores digital coins and thus ultimately your computer holds your balance. The exchange keeps funds matching all unspent coins in an escrow bank account. V peněžence (Taler wallet) jsou uloženy digitální mince, a tak je Váš zůstatek uložen ve Vašem počítači. Talerův Exchange uchovává na jeho depozitním bankovním účtu prostředky odpovídající všem nevydaným mincím.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

GNU Taler / Main web siteCzech

 
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
template/docs.html.j2:451
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 120