Translation

English
English Hungarian Actions
By design Taler does not suffer from many classes of security problems such as phishing or counterfeit. Thanks to its security features, Taler never rejects a legitimate customer due to a fraud-detection false positive. A Taler eleve nem szenved a biztonsági problémák számos kategóriájától, például az adathalászattól vagy a hamisítástól. Biztonsági jellemzőinek köszönhetően a Taler soha nem utasít el jogos ügyfelet csalás-felismerési téves pozitív eredmény miatt.
Taxable Adózható
When using Taler, merchant's revenue is transparent for tax collection authorities. Unlike cash and most digital currencies, Taler helps prevent black markets. Taler is not suitable for illegal activities. A Taler használatával a kereskedők bevételei átláthatóak az adóbeszedő hatóságok számára. A készpénzzel és a legtöbb digitális valutával ellentétben a Taler segít megelőzni a feketepiacokat. A Taler nem alkalmas illegális tevékenységekre.
Private Anonimizált
When you pay with Taler, your identity does not have to be revealed. Just like payments in cash, nobody else can track how you spent your electronic money. However, you obtain a legally valid proof of payment. Ha Talerrel fizet, személyazonosságát nem kell felfednie. Csakúgy, mint a készpénzes fizetéseknél, senki más nem tudja nyomon követni, hogyan költötte el az elektronikus pénzét. Ön azonban jogilag érvényes fizetési igazolást kap.
Libre Szabad
Taler provides protocols and reference implementations that in principle enables anybody to run their own payment infrastructure, be it individuals, organizations or whole countries. Since the reference implementation is a A Taler olyan protokollokat és referencia implementációkat biztosít, amelyek elvileg bárki számára lehetővé teszik saját fizetési infrastruktúrájának működtetését, legyen szó magánszemélyekről, szervezetekről vagy egész országokról. Mivel a referencia implementáció egy
package, it will always remain free software. csomag, ami mindig szabad szoftver marad.
Financial News Pénzügyi hírek
This page explains (only in English) how Taler can change ongoing developments in the financial industry. Ez az oldal linkeket tartalmaz olyan (jelenleg csak angol nyelvű) cikkekhez, amelyek arról szólnak, hogy a Taler hogyan befolyásolhatja a pénzügyi világ jelenlegi és jövőbeli fejleményeit.
Support for GNU Taler Támogatás a GNU Taler számára

Loading…

User avatar krispink

New translation

GNU Taler / Main web siteHungarian

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
ignore-multiple-failures, ignore-same
Source string location
template/features.html.j2:195 template/governments.html.j2:85
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po, string 195