Translation

English
English Turkish Actions
MCH 2022 Badge Integration Banka Entegrasyonu
Accept GNU Taler payments on your MCH 2022 badge.
EMVco Integration Banka Entegrasyonu
Integeration with EMVco PoS systems (to be started soon).
Taler Vault Taler logosu
Hardware security module for GNU Taler (to be started soon).
How is Taler related to Bitcoin or Blockchains? Taler'ın Bitcoin veya Blockchain ile ilişkisi nedir?
Taler does not require any Blockchain technology, and is also not based on proof-of-work or any other distributed consensus mechanism. Instead, Taler is based on blind signatures. However, it is theoretically possible to combine Taler with peer-to-peer crypto-currencies like Bitcoin. Taler herhangi bir Blockchain teknolojisine ihtiyaç duymaz ve ayrıca iş kanıtı veya başka herhangi bir dağıtılmış konsensüs mekanizmasına dayanmaz. Bunun yerine Taler, kör imzalara dayanıyor. Bununla birlikte, Taler'ı Bitcoin gibi eşler arası kripto para birimleriyle birleştirmek teorik olarak mümkündür.
It would be possible, however, to withdraw coins denominated in Bitcoin into a Taler wallet (with an appropriate exchange), which would give some benefits over plain Bitcoin, such as instant confirmation times. Bununla birlikte, Bitcoin'de belirtilen paraları bir Taler cüzdanına (uygun bir takas ile) çekmek mümkün olacak ve bu, düz Bitcoin'e göre anlık onay süreleri gibi bazı avantajlar sağlayacaktır.
Where is the balance in my wallet stored? Cüzdanımdaki bakiye nerede saklanıyor?
Your wallet stores digital coins and thus ultimately your computer holds your balance. The exchange keeps funds matching all unspent coins in an escrow bank account. Cüzdanınız dijital paraları depolar ve sonuçta bilgisayarınız bakiyenizi tutar. Borsa, bir emanet banka hesabında harcanmamış tüm paralarla eşleşen fonları tutar.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

GNU Taler / Main web siteTurkish

 
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
template/docs.html.j2:451
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po, string 120