Translation

English
English Turkish Actions
Today, our wallet implementation does not support recurring payments. Recurring payments, where some fixed amount is paid on a regular basis are in theory possible with Taler, but they come with a few caveats. Specifically, recurring payments can only work if the Taler wallet is running and online around the desired time. Furthermore, given their repetitive nature they are linkable, and could thus be used to deanonymize the user making the recurring payment, for example by forcing the user offline at the time of the payment and observing that it does then not happen on time. Finally, the Taler wallet does not work with credit and thus the user would have to make sure to carry a sufficient balance for the recurring payment to be made. Still, they can be useful, and a future version of the Taler wallet will likely support them. But this is not a feature that we are targeting for Taler 1.0. at this time. Bugün, cüzdan uygulamamız yinelenen ödemeleri desteklemiyor. Bazı sabit miktarların düzenli olarak ödendiği yinelenen ödemeler teorik olarak Taler ile mümkündür, ancak birkaç uyarı ile birlikte gelirler. Özellikle, yinelenen ödemeler yalnızca Taler cüzdan çalışır durumda ve istenen zaman civarında çevrimiçiyse işe yarayabilir. Ayrıca, tekrarlayan yapıları göz önüne alındığında, bağlanabilirler ve bu nedenle, örneğin, ödeme sırasında kullanıcıyı çevrimdışına almaya zorlayarak ve bunun zamanında gerçekleşmediğini gözlemleyerek, tekrarlayan ödemeyi yapan kullanıcının kimliğini ortadan kaldırmak için kullanılabilirler. Son olarak, Taler cüzdan krediyle çalışmaz ve bu nedenle kullanıcının, tekrarlayan ödemenin yapılabilmesi için yeterli bir bakiye taşıdığından emin olması gerekir. Yine de yararlı olabilirler ve Taler cüzdanının gelecekteki bir sürümü muhtemelen onları destekleyecektir. Ancak bu, Taler 1.0 için hedeflediğimiz bir özellik değil. şu anda.
GNU Taler: Features GNU Taler: Özellikler
GNU Taler is a <span class="tlr">privacy-preserving</span> payment system. Customers can stay anonymous, but merchants can not hide their income through payments with GNU Taler. This helps to <span class="tlr">avoid tax evasion and money laundering</span>. GNU Taler, <span class="tlr">gizliliği koruyan</span> bir ödeme sistemidir. Müşteriler anonim kalabilir, ancak tüccarlar GNU Taler ile yapılan ödemeler yoluyla gelirlerini gizleyemezler. Bu, <span class="tlr">vergi kaçakçılığının ve kara para aklamanın önlenmesine</span> yardımcı olur.
The primary use case of GNU Taler is <span class="tlr">payments</span>; it is <span class="tlr">not meant as a store</span> of value. Payments are always backed by an existing currency. GNU Taler'ın birincil kullanım durumu <span class="tlr">ödemelerdir</span>; <span class="tlr">bir değer deposu değildir</span>. Ödemeler her zaman mevcut bir para birimi ile desteklenir.
Payments are made after <span class="tlr">exchanging existing money</span> into <em>electronic money</em> with the help of an Exchange service, that is, a payment service provider for Taler. Ödemeler, Taler için bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olan bir Exchange hizmetinin yardımıyla <span class="tlr">mevcut parayı</span> <em>elektronik paraya</em> dönüştürdükten sonra yapılır.
When making a payment, customers only need a charged wallet. A merchant can accept payments <span class="tlr">without making their customers register</span> on the merchant&#39;s Website. Ödeme yaparken müşterilerin yalnızca ücretli bir cüzdana ihtiyacı vardır. Bir satıcı, müşterilerini satıcı&#39;nın Web sitesine kaydettirmeden ödemeleri kabul edebilir.
GNU Taler is <span class="tlr">immune against many types of fraud</span>, such as phishing of credit card information or chargeback fraud. In case of loss or theft, only the limited amount of money left in the wallet might be gone. GNU Taler, kredi kartı bilgilerinin kimlik avı veya ters ibraz sahtekarlığı gibi <span class="tlr"> birçok dolandırıcılığa karşı bağışıktır </span>. Kayıp veya hırsızlık durumunda, yalnızca cüzdanda kalan sınırlı miktarda para gitmiş olabilir.
Paying with Taler Taler ile ödeme yapmak
To pay with Taler, customers install an electronic wallet on their device. Before the first payment, the desired currency must be added to the wallet&#39;s balance by some other means of payment. Taler ile ödeme yapmak için müşteriler cihazlarına elektronik bir cüzdan yükler. İlk ödemeden önce, istenen para birimi başka bir ödeme yöntemiyle cüzdan&#39;ın bakiyesine eklenmelidir.
Once the wallet is charged, payments on websites take only one click, are never falsely rejected by fraud detection and do not pose any risk of phishing or identity theft. Bir kez cüzdan ücretlendirildikten sonra, web sitelerindeki ödemeler yalnızca tek bir tıklama alır, dolandırıcılık tespiti tarafından asla yanlışlıkla reddedilmez ve herhangi bir kimlik avı veya kimlik hırsızlığı riski oluşturmaz.
Try it yourself with the interactive demo! İnteraktif tanıtıcı ile kendiniz deneyin!

Loading…

User avatar Eintritt

Comment added

GNU Taler / Main web siteTurkish

Please insert the XML tags and at the appropriate places in the Turkish translation so that all stressed words in the English source are stressed in Turkish, too. Thanks!

a year ago
User avatar Eintritt

Translation changed

GNU Taler / Main web siteTurkish

a year ago
User avatar mertgor

Translation changed

GNU Taler / Main web siteTurkish

2 years ago
User avatar mertgor

New translation

GNU Taler / Main web siteTurkish

2 years ago
Browse all component changes
User avatar Eintritt

Translation comment

Please insert the XML tags and at the appropriate places in the Turkish translation so that all stressed words in the English source are stressed in Turkish, too. Thanks!

a year ago

Things to check

Comments

There is 1 unresolved comment for this string.

View

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
ignore-xml-tags
Source string location
template/features.html.j2:41
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po, string 175