Translation

English
English Turkish Actions
Contributors to GNU Taler with Git access must sign the <a href="/pdf/copyright.pdf">copyright assignment</a> to ensure that the <a href="https://git.gnunet.org/gnunet-ev.git/tree/gnunet_taler_agreement.tex">GNUnet e.V. --- Taler Systems SA agreement on licensing and collaborative development</a> of the GNUnet and GNU Taler projects is satisfied. Git erişimine sahip GNU Taler'a katkıda bulunanlar, <a href="/pdf/copyright.pdf">telif hakkı atamasını</a> imzalamak zorundadır sebebi <a href="https://git.gnunet.org/gnunet-ev.git/tree/gnunet_taler_agreement.tex">GNUnet e.V. --- Taler Systems SA lisanslama ve işbirliğine dayalı geliştirme anlaşması</a> GNUnet ve GNU Taler projelerinden incelenebilir.
The agreements ensure that the code will continue to be made available under free software licenses, which gives developers the freedom to move code between GNUnet and GNU Taler without worrying about licenses and the company the ability to dual-license (for example, so that we can distribute via App-stores that are hostile to free software). Anlaşmalar, kodun özgür yazılım lisansları kapsamında sunulmaya devam etmesini sağlar, bu da geliştiricilere lisanslar konusunda endişelenmeden kodu GNUnet ve GNU Taler arasında taşıma özgürlüğü ve şirkete ikili lisanslama yeteneği verir (örneğin, biz özgür yazılıma düşman olan Uygulama mağazaları aracılığıyla dağıtabilir).
Minor contributions (basically, anyone without Git access) do not require copyright assignment. Pseudonymous contributions are accepted, in this case simply sign the agreement with your pseudonym. Scanned copies are sufficient, but snail mail is preferred. Küçük katkılar (temelde Git erişimi olmayan herkes) telif hakkı ataması gerektirmez. Anonim katkılar kabul edilir, bu durumda anlaşmayı takma adınızla imzalamanız yeterlidir. Taranmış kopyalar yeterlidir, ancak normal posta tercih edilir.
GNU Taler: Documentation and Resources GNU Taler: Belgeler ve Kaynaklar
This is an overview of documentation and other resources for GNU Taler. The full documentation contents can be found <a href="https://docs.taler.net/">here</a>. Bu, GNU Taler için belgelere ve diğer kaynaklara genel bir bakıştır. Tam belge içeriği <a href="https://docs.taler.net/"> burada </a> bulunabilir.
Core Component Documentation
Merchant Backend Administration Satıcı Backend(Sistem tarafı) Yönetimi
Tutorial and manual for operating a merchant. Also available as <a href="https://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf">PDF</a>. Bir işletme için eğitim ve kılavuzumuz. <a href="https://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf"> PDF </a> olarak da mevcuttur.
Merchant API Tutorial Satıcı API Eğitim Belgeleri
Tutorial for processing Taler payments using the merchant backend API. Satıcı backend(sistem tarafı) API'sini kullanarak Taler ödemelerini işleme eğitimi.
Also available as <a href="%(link)s">PDF</a>. <a href="%(link)s"> PDF </a> olarak da mevcuttur.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

GNU Taler / Main web siteTurkish

 
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
template/docs.html.j2:26
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po, string 45