Translation

English
English Swedish Actions
{currency} Bank needs to verify that you intend to withdraw <b>{amount}</b> from <b>{exchange}</b>. To prove that you are the account owner, please answer the following &quot;security question&quot; (*): {currency} Banken måste verifiera att du tänker ta ut <b> {amount} </b> från <b> {exchange} </b>. För att bevisa att du är kontoägare, svara på följande &quot;säkerhetsfråga&quot; (*):
What is {question}? Vad är {question}?
A real bank should ask for a PIN/TAN instead of a simple calculation. For example by sending a one time password to the customer's mobile or providing her a random password generator. En riktig bank bör be om ett lösenord/kod istället för en enkel beräkning. Till exempel genom att skicka ett engångslösenord till kundens mobil eller ge hen ett slumpmässigt lösenord.
Withdraw to a Taler Wallet Gör uttag till en Taler plånbok
Looks like your browser doesn't support GNU Taler payments. You can try installing a <a href="{wallet_link}">wallet browser extension</a>. Det verkar som om din webbläsare inte stöder GNU Taler-betalningar. Du kan försöka installera ett <a href="{wallet_link}">tillägg</a>.
You can use this QR code to withdraw to your mobile wallet: Du kan använda den här QR-koden för att överföra till din mobilplånbok:
Click <a href="{taler_withdraw_uri}">this link</a> to open your system's Taler wallet if it exists. Klicka på den <a href="{taler_withdraw_uri}">här länken för</a> att öppna systemets Taler-plånbok om den finns.
Bad form submitted! Felaktigt formulär inskickat!
Wire transfer successful! Banköverföring lyckades!
Registration successful! Registreringen lyckades!
Wrong CAPTCHA answer. Fel CAPTCHA-svar.

Loading…

User avatar stefan.lidstrom

New translation

GNU Taler / taler-bankSwedish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
talerbank/app/templates/withdraw_show.html:72
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
talerbank/app/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po, string 49