Translation

google_play_full_desc
English
Key English Swedish Actions
app_name Taler Wallet Taler plånbok
google_play_title Taler Wallet (experimental) Taler plånbok (experimentell)
google_play_short_desc GNU Taler makes privacy-friendly online transactions fast and easy. GNU Taler utför sekretessvänliga online-betalningar snabbt och enkelt.
google_play_full_desc This app is a wallet for GNU Taler. It is highly experimental, and not ready for production use yet. GNU Taler is a privacy-preserving payment system. Customers can stay anonymous, but merchants can not hide their income through payments with GNU Taler. This helps to avoid tax evasion and money laundering. The primary use case of GNU Taler is payments; it is not meant as a store of value. Payments are always backed by an existing currency. Payment are made after exchanging existing money into electronic money with the help of an Exchange service, that is, a payment service provider for Taler. When making a payment, customers only need a charged wallet. A merchant can accept payments without making their customers register on the merchant's Website. GNU Taler is immune against many types of fraud, such as phishing of credit card information or chargeback fraud. In case of loss or theft, only the limited amount of money left in the wallet might be gone. Den här appen är en plånbok för GNU Taler. Den är mycket experimentell och ännu inte redo för produktionsanvändning. GNU Taler är ett sekretessbevarande betalningssystem. Kunder kan vara anonyma, men säljare kan inte dölja sina inkomster genom betalningar via GNU Taler. Detta hjälper till att undvika skatteflykt och penningtvätt. Det primära användningsfallet för GNU Taler är betalningar, det är inte menat som en värdedepå. Betalningar backas alltid av en befintlig valuta. Betalning sker efter att man har bytt ut befintliga pengar till elektroniska pengar med hjälp av ett -växlingskontor-, det vill säga en betaltjänstleverantör för Taler. När du gör en betalning behöver kunder bara en laddad plånbok. En säljare kan acceptera betalningar utan att få sina kunder att registrera sig på säljarens webbplats. GNU Taler är immun mot många typer av bedrägerier, såsom nätfiske av kreditkortsinformation eller återkravsbedrägeri. Vid förlust eller stöld kan bara den begränsade summan som finns kvar i plånboken försvinna.
nav_header_title GNU Taler GNU Taler
nav_header_subtitle Wallet Plånbok
nav_prompt_withdraw Withdraw Digital Cash Ta ut digitala pengar
nav_exchange_tos Exchange's Terms of Service Växlingskontorets användarvillkor
nav_exchange_select Select Exchange Välj Växlingskontor
Key English Swedish Actions
exchange_menu_manual_withdraw Withdraw Ta ut
exchange_settings_summary Manage list of exchanges known to this wallet Hantera listan över växelkontor som är kända för denna plånbok
exchange_settings_title Exchanges Växling
exchange_tos_accept Accept Terms of Service Acceptera användarvillkoren
exchange_tos_error Error showing Terms of Service: %s Fel vid visning av användarvillkor: %s
google_play_full_desc This app is a wallet for GNU Taler. It is highly experimental, and not ready for production use yet. GNU Taler is a privacy-preserving payment system. Customers can stay anonymous, but merchants can not hide their income through payments with GNU Taler. This helps to avoid tax evasion and money laundering. The primary use case of GNU Taler is payments; it is not meant as a store of value. Payments are always backed by an existing currency. Payment are made after exchanging existing money into electronic money with the help of an Exchange service, that is, a payment service provider for Taler. When making a payment, customers only need a charged wallet. A merchant can accept payments without making their customers register on the merchant's Website. GNU Taler is immune against many types of fraud, such as phishing of credit card information or chargeback fraud. In case of loss or theft, only the limited amount of money left in the wallet might be gone. Den här appen är en plånbok för GNU Taler. Den är mycket experimentell och ännu inte redo för produktionsanvändning. GNU Taler är ett sekretessbevarande betalningssystem. Kunder kan vara anonyma, men säljare kan inte dölja sina inkomster genom betalningar via GNU Taler. Detta hjälper till att undvika skatteflykt och penningtvätt. Det primära användningsfallet för GNU Taler är betalningar, det är inte menat som en värdedepå. Betalningar backas alltid av en befintlig valuta. Betalning sker efter att man har bytt ut befintliga pengar till elektroniska pengar med hjälp av ett -växlingskontor-, det vill säga en betaltjänstleverantör för Taler. När du gör en betalning behöver kunder bara en laddad plånbok. En säljare kan acceptera betalningar utan att få sina kunder att registrera sig på säljarens webbplats. GNU Taler är immun mot många typer av bedrägerier, såsom nätfiske av kreditkortsinformation eller återkravsbedrägeri. Vid förlust eller stöld kan bara den begränsade summan som finns kvar i plånboken försvinna.
google_play_short_desc GNU Taler makes privacy-friendly online transactions fast and easy. GNU Taler utför sekretessvänliga online-betalningar snabbt och enkelt.
google_play_title Taler Wallet (experimental) Taler plånbok (experimentell)
host_apdu_service_desc Taler NFC Payments Taler NFC-betalningar
menu Menu Meny

Loading…

User avatar stefan.lidstrom

New translation

GNU Taler / Wallet AndroidSwedish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
google_play_full_desc
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
wallet/src/main/res/values-sv/strings.xml, string 4