Translation

app_name
English
Key English Swedish Actions
app_name Taler Wallet Taler plånbok
google_play_title Taler Wallet (experimental) Taler plånbok (experimentell)
google_play_short_desc GNU Taler makes privacy-friendly online transactions fast and easy. GNU Taler utför sekretessvänliga online-betalningar snabbt och enkelt.
google_play_full_desc This app is a wallet for GNU Taler. It is highly experimental, and not ready for production use yet. GNU Taler is a privacy-preserving payment system. Customers can stay anonymous, but merchants can not hide their income through payments with GNU Taler. This helps to avoid tax evasion and money laundering. The primary use case of GNU Taler is payments; it is not meant as a store of value. Payments are always backed by an existing currency. Payment are made after exchanging existing money into electronic money with the help of an Exchange service, that is, a payment service provider for Taler. When making a payment, customers only need a charged wallet. A merchant can accept payments without making their customers register on the merchant's Website. GNU Taler is immune against many types of fraud, such as phishing of credit card information or chargeback fraud. In case of loss or theft, only the limited amount of money left in the wallet might be gone. Den här appen är en plånbok för GNU Taler. Den är mycket experimentell och ännu inte redo för produktionsanvändning. GNU Taler är ett sekretessbevarande betalningssystem. Kunder kan vara anonyma, men säljare kan inte dölja sina inkomster genom betalningar via GNU Taler. Detta hjälper till att undvika skatteflykt och penningtvätt. Det primära användningsfallet för GNU Taler är betalningar, det är inte menat som en värdedepå. Betalningar backas alltid av en befintlig valuta. Betalning sker efter att man har bytt ut befintliga pengar till elektroniska pengar med hjälp av ett -växlingskontor-, det vill säga en betaltjänstleverantör för Taler. När du gör en betalning behöver kunder bara en laddad plånbok. En säljare kan acceptera betalningar utan att få sina kunder att registrera sig på säljarens webbplats. GNU Taler är immun mot många typer av bedrägerier, såsom nätfiske av kreditkortsinformation eller återkravsbedrägeri. Vid förlust eller stöld kan bara den begränsade summan som finns kvar i plånboken försvinna.
nav_header_title GNU Taler GNU Taler
nav_header_subtitle Wallet Plånbok
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated GNU Taler/Wallet Android
The following string has different context, but the same source.
Needs editing GNU Taler/Main web site
The following strings have different sources, but the same context.
Translated GNU Taler/Cashier Android Taler plånbokKassör
Translated GNU Taler/Point-of-Sale Android GNU Taler plånbokförsäljningsställe

Loading…

User avatar stefan.lidstrom

New translation

GNU Taler / Wallet AndroidSwedish

2 years ago
User avatar stefan.lidstrom

New contributor

GNU Taler / Wallet AndroidSwedish

New contributor 2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
app_name
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
wallet/src/main/res/values-sv/strings.xml, string 1