User avatar

Weblate Admin

@admin Joined on April 20, 2020

156 translations

German Russian English French Spanish Italian Portuguese

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Anastasis Some of the components within this project have alerts. 43% 182 2,138 28 3
GNUnet Some of the components within this project have alerts. 25% 1,306 28,978 21 78
GNU Taler Some of the components within this project have alerts. 61% 2,973 31,096 140 136 9
re:claimID 36% 751 3,197 1
Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Anastasis Some of the components within this project have alerts. 43% 182 2,138 28 3
GNUnet Some of the components within this project have alerts. 25% 1,306 28,978 21 78
GNU Taler Some of the components within this project have alerts. 61% 2,973 31,096 140 136 9
re:claimID 36% 751 3,197 1

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar admin

Found duplicated language

GNU Taler / Main web site

en (en, en)
4 hours ago
User avatar admin

Merged repository

GNU Taler / Main web site

Merged repository 4 hours ago
User avatar admin

Translation approved

GNU Taler / Main web siteTurkish

GNU Taler must be <a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">Free/Libre Software</a>. For merchants, Free/Libre Software prevents vendor lock-in meaning merchants can easily choose another service provider to process their payments. For countries, Free/Libre software means GNU Taler can not compromise sovereignty by imposing restrictions or requirements. And for exchange operators, transparency is crucial to satisfy <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs's_principle">Kerckhoff's principle</a> and to establish public confidence.
GNU Taler, <a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">Özgür Yazılım</a> olmalıdır. Tüccarlar için Özgür Yazılımı, satıcıların kilitlenmesini önler; bu, satıcıların ödemelerini işlemek için kolayca başka bir hizmet sağlayıcı seçebileceği anlamına gelir. Ülkeler için Özgür Yazılımı, GNU Taler'ın kısıtlamalar veya gereksinimler getirerek egemenlikten ödün veremeyeceği anlamına gelir. Ve borsa operatörleri için şeffaflık, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs_principle"> Kerckhoff ilkesini</a> karşılamak ve halkın güvenini sağlamak için çok önemlidir.
6 hours ago
User avatar admin

Translation approved

GNU Taler / Main web siteSwedish

GNU Taler must be <a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">Free/Libre Software</a>. For merchants, Free/Libre Software prevents vendor lock-in meaning merchants can easily choose another service provider to process their payments. For countries, Free/Libre software means GNU Taler can not compromise sovereignty by imposing restrictions or requirements. And for exchange operators, transparency is crucial to satisfy <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs's_principle">Kerckhoff's principle</a> and to establish public confidence.
GNU Taler måste vara <a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">Fri programvara</a>. För säljare förhindrar Free / Libre Software leverantörslås, vilket innebär att säljare enkelt kan välja en annan tjänsteleverantör för att behandla sina betalningar. För länder betyder fri programvara att GNU Taler inte kan äventyra suveräniteten genom att införa begränsningar eller krav. Och för växlingskontor är öppenhet avgörande för att tillfredsställa <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs_principl"> Kerckhoffs princip</a> och för att skapa förtroende hos allmänheten.
6 hours ago
User avatar admin

New string to translate

GNU Taler / Main web siteTurkish

New string to translate 6 hours ago
User avatar admin

New string to translate

GNU Taler / Main web siteSwedish

New string to translate 6 hours ago
User avatar admin

New string to translate

GNU Taler / Main web siteJapanese

New string to translate 6 hours ago
User avatar admin

New string to translate

GNU Taler / Main web siteFrench

New string to translate 6 hours ago
User avatar admin

New string to translate

GNU Taler / Main web siteSpanish

New string to translate 6 hours ago
User avatar admin

New string to translate

GNU Taler / Main web siteGerman

New string to translate 6 hours ago
Browse all changes for user