User avatar

Stefan Kügel

@skuegel Joined on May 6, 2020

98 translations

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
GNU Taler Some of the components within this project have alerts. 79% 1,862 24,687 458 129 13
Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Anastasis Some of the components within this project have alerts. 39% 475 6,107 34 5
GNUnet Some of the components within this project have alerts. 39% 3,369 87,246 175 55
GNU Taler Some of the components within this project have alerts. 79% 1,862 24,687 458 129 13
re:claimID 74% 307 1,331 17 4
Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
GNU Taler Some of the components within this project have alerts. 79% 1,862 24,687 458 129 13

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar skuegel

New translation

GNU Taler / Main web siteCzech

The risk of losing a wallet can be mitigated by making backups or keeping the balance reasonably low.
Riziko ztráty walletu lze snížit uložením (backup) nebo udržováním přiměřeně nízkého zůstatku.
a month ago
User avatar skuegel

New translation

GNU Taler / Main web siteCzech

Since the digital coins of value in your wallet are anonymized, the exchange can not assist you in recovering a lost or stolen wallet. Just like with a physical wallet for cash, you are responsible for keeping it safe.
Vzhledem k tomu, že digitální mince ve Vašém walletu jsou anonymizované, nemůže Vám Exchange pomoci při obnově ztracené nebo ukradené elektronické peněženky. Stejně jako u fyzické peněženky máte zodpovědnost za její zabezpečení vy.
a month ago
User avatar skuegel

Translation changed

GNU Taler / Main web siteCzech

Where is the balance in my wallet stored?
Kde je uložen zůstatek v mé elektronické peněžence?
a month ago
User avatar skuegel

New translation

GNU Taler / Main web siteCzech

What if my wallet is lost?
Co když ztratím svou elektronickou peněženku?
a month ago
User avatar skuegel

New translation

GNU Taler / Main web siteCzech

Your wallet stores digital coins and thus ultimately your computer holds your balance. The exchange keeps funds matching all unspent coins in an escrow bank account.
V peněžence (Taler wallet) jsou uloženy digitální mince, a tak je Váš zůstatek uložen ve Vašem počítači. Talerův Exchange uchovává na jeho depozitním bankovním účtu prostředky odpovídající všem nevydaným mincím.
a month ago
User avatar skuegel

New translation

GNU Taler / Main web siteCzech

Where is the balance in my wallet stored?
Kde je uložen zůstatek v mé peněžence?
a month ago
User avatar skuegel

New translation

GNU Taler / Main web siteCzech

It would be possible, however, to withdraw coins denominated in Bitcoin into a Taler wallet (with an appropriate exchange), which would give some benefits over plain Bitcoin, such as instant confirmation times.
Bylo by však možné vybírat mince denominované v Bitcoinech do peněženky Taler (s příslušným Exchangem), což by přineslo některé výhody oproti Bitcoinu, například okamžité potvrzení.
a month ago
User avatar skuegel

Translation changed

GNU Taler / Main web siteCzech

Taler does not require any Blockchain technology, and is also not based on proof-of-work or any other distributed consensus mechanism. Instead, Taler is based on blind signatures. However, it is theoretically possible to combine Taler with peer-to-peer crypto-currencies like Bitcoin.
Taler nevyžaduje žádnou DLT technologii jako Blockchain a není založen ani na proof-of-work nebo jiném distribuovaném mechanismu, který umožňuje najít pro nalezení shoduy. Místo toho je Taler založen na slepých signaturách. Teoreticky je však možné Taler kombinovat s peer-to-peer kryptoměnami, jako je Bitcoin.
a month ago
User avatar skuegel

New translation

GNU Taler / Main web siteCzech

Taler does not require any Blockchain technology, and is also not based on proof-of-work or any other distributed consensus mechanism. Instead, Taler is based on blind signatures. However, it is theoretically possible to combine Taler with peer-to-peer crypto-currencies like Bitcoin.
Taler nevyžaduje žádnou DLT technologii jako Blockchain a není založen ani na proof-of-work nebo jiném distribuovaném mechanismu, který umožňuje najít shodu. Místo toho je Taler založen na slepých signaturách. Teoreticky je však možné Taler kombinovat s peer-to-peer kryptoměnami, jako je Bitcoin.
a month ago
User avatar skuegel

New translation

GNU Taler / Main web siteCzech

How is Taler related to Bitcoin or Blockchains?
Jak Taler souvisí s Bitcoinem nebo technologií Blockchainu?
a month ago
Browse all changes for user