Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
website Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 50% 981 11,694 2
Project website taler-systems.com
Mailing list for translators kuegel@taler-systems.com
Project maintainers User avatar grothoff User avatar grote User avatar skuegel User avatar Eintritt User avatar sva User avatar martin.schanzenbach
Translation license GPL-3.0 website
Languages 6
Source strings 327
Source words 3,898
Source characters 26,429
Hosted strings 1,962
Hosted words 23,388
Hosted characters 158,574
Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English Some of the components within this project have alerts.
French Some of the components within this project have alerts. 0% 327 3,898
German Some of the components within this project have alerts.
Spanish Some of the components within this project have alerts. 0% 327 3,898
Swedish Some of the components within this project have alerts. 0% 327 3,898
Turkish Some of the components within this project have alerts. 2
User avatar skuegel

Resource update

Taler Systems / websiteTurkish

Resource update 2 months ago
User avatar skuegel

Found duplicated language

Taler Systems / website

en (en, en)
2 months ago
User avatar skuegel

Rebased repository

Taler Systems / website

Rebased repository 2 months ago
User avatar skuegel

Pushed changes

Taler Systems / website

Pushed changes 2 months ago
User avatar skuegel

Translation changed

Taler Systems / websiteTurkish

Taler Systems SA has been developing GNU Taler since 2016. Taler pursues the goal of digitalizing cash and<br> replicating the advantages of cash, but enhancing them with functionalities like built-in technical security,<br> payment safety, data minimization and privacy by design. Furthermore, Taler enables new online business<br> models, especially those based on micropayments. Taler makes payments safe and easy, fully in accordance<br> with regulatory requirements, AML, KYC, and CFT regulations.
Taler Systems SA, 2016'dan beri GNU Taler'i geliştirmektedir. Taler, nakdi dijitalleştirme ve<br> nakdin avantajlarını çoğaltma hedefini sürdürmektedir, ancak bunları yerleşik teknik güvenlik,<br> ödeme güvenliği, veri minimizasyonu ve tasarım gereği gizlilik gibi işlevlerle zenginleştirmektedir. Ayrıca Taler, özellikle mikro ödemelere dayalı yeni çevrimiçi iş modelleri<br> sağlamaktadır. Taler, yasal gereklilikler, AML, KYC ve CFT düzenlemeleriyle<br> tam uyumlu olarak ödemeleri güvenli ve kolay hale getirir.
2 months ago
User avatar skuegel

Translation changed

Taler Systems / websiteTurkish

Read the whitepaper by the SWISS NATIONAL BANK (SNB) on 'How to issue a Central Bank Digital Currency' based on Taler technology:
SWISS NATIONAL BANK - İsviçre Ulusal Bankasi (SNB) tarafından hazırlanan, Taler teknolojisine dayalı 'Merkez Bankası Dijital Para Birimi Nasıl Düzenlenir' konulu teknik raporu okuyun:
2 months ago
User avatar skuegel

Translation changed

Taler Systems / websiteTurkish

The Taler system is designed for the tokenization of any asset. It can issue secure tokens that <br/> digitally represent a real tradable asset - in many ways similar to the traditional process <br/> of securitization but fully electronic. The tokenization offers the potential for a world in which <br/> transactions in assets can be handled more efficiently and with much less friction.
Taler sistemi, herhangi bir varlığın tokenleştirilmesi için tasarlanmıştır. <br/> dijital olarak gerçek bir ticarete konu varlığı temsil eden güvenli jetonlar yayınlayabilir - birçok yönden geleneksel menkul kıymetleştirme işlemine <br/> benzer, ancak tamamen elektroniktir. Tokenizasyon, varlıklardaki <br/> işlemlerin daha verimli ve çok daha az friksiyonla idare edilebileceği bir dünya için potansiyel sunar.
2 months ago
User avatar skuegel

Translation changed

Taler Systems / websiteTurkish

Taler can efficiently transact <br/>other assets
Taler, <br/>diğer varlıklarla verimli bir şekilde işlem yapabilir
2 months ago
User avatar skuegel

Pushed changes

Taler Systems / website

Pushed changes 2 months ago
User avatar skuegel

Added new language

Taler Systems / websiteSwedish

Swedish 2 months ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity